Delprojekt

 upphandling_2

 

Konsumtion med låg klimatpåverkan inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården gör stora inköp av bland annat engångsmaterial. Genom dialog mellan upphandlare och leverantörer ska man arbeta för att inköpen ska resultera i så lite utsläpp av växthusgaser som möjligt i hela livscykeln. 

Läs mer »

sjukhusbyggnad

Energieffektivisering i en sjukhusbyggnad

Delprojektet ska visa hur en byggnad på 16 160 kvadratmeter på Skånes Universitetssjukhus, Malmö, kan minska energianvändningen och även arbeta för att öka användningen av energi från förnybara energikällor.

Läs mer »

utvardering_webbild

Vetenskaplig utvärdering

I projektet ingår även en vetenskaplig utvärdering, förutom de konkreta åtgärderna.  

Läs mer »

alt

 

Den klimatsmarta kliniken

Delprojektet ska visa vägen mot framtidens hållbara sjukvård och hur kliniker kan arbeta aktivt för att minska sin klimatpåverkan. I delprojektet ingår två kliniker vid Skånes Universitetssjukhus, Malmö: Handkirurgiska kliniken samt Urologiska kliniken.

Läs mer »

fornybarenergi

100 % förnybar energi

I det här delprojektet pågår aktiviteter för att konvertera en byggnad som tillhör Malmö stad i Sege Park så att den använder 100% förnybar energi. I byggnaden ryms det i huvudsak vårdverksamhet. 

Läs mer »

information_webbild_ny
Informations- och kunskapsspridning

En viktig del av projektet är att lyfta fram goda resultat och nya lösningar genom informations- och kunskapsöverföring till sjukvårdsaktörer i andra länder men också nationellt.

Läs mer »

Login Form